krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX 2015
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40
Festival 7.−9. oktober
Razstava 7.−23. oktober
Odpiralni čas razstave
tor. − sob.: 16.00 do 20.00

Tomaž Grušovnik: Ni alternativne kulture brez alternativne produkcije

petek, 9. 10. (16.00)

Predavanje in pogovor z dr. Tomažem Grušovnikom nadaljuje temo, ki smo jo odprli na prejšnjem Mednarodnem festivalu računalniških umetnosti: vprašanje umetniške in kulturne produkcije – in nujnih pasti – v času zrelega tržnega gospodarstva. Tokrat bomo razpravljali o tem, ali je to, kar radi imenujemo “alternativa”, v vseprežemajočem okviru tržnega gospodarstva (kapitalizma) sploh še možno. Že Karl Marx je namreč poudaril, da imamo v primeru kulture opraviti z “nadstavbo”, ki je – tako kot vsa duhovna produkcija – zgolj posledica razmerij, ki vladajo na nivoju materialne produkcije dobrin. Umetnice in umetniki, kulturnice in kulturniki, ki torej funkcionirajo po načelu trženja in promoviranja svojih intelektualnih stvaritev, pri čemer so svoje produkte tako kot prodajalci prisiljeni promovirati kot “novosti” in “inovacije” na kulturnem trgu, lahko potemtakem le stežka govorijo o “alternativnosti” svojega početja. Je torej beseda “alternativen” zgolj okrasni pridevnik – morda celo marketinški trik –, če je hkrati ne spremlja tudi alternativni način produkcije, ki se razlikuje od načinov proizvajanja vseh ostalih dobrin v našem družbenem sistemu?

Dr. Tomaž Grušovnik je docent za filozofijo vzgoje in izobraževanja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Ukvarja se s filozofijo edukacije, okoljsko in medvrstno etiko ter teorijo filma. Večkrat je razstavljal po Sloveniji, nekaj tudi v tujini.