krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX 2015
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40
Festival 7.−9. oktober
Razstava 7.−23. oktober
Odpiralni čas razstave
tor. − sob.: 16.00 do 20.00
robocup dance 2

Robocup dance, delavnica plesnih robotov

četrtek, 8. 10. (9.00–15.00)
petek, 9. 10. (9.00–15.00)

RoboCupJunior je svetovno robotsko tekmovanje, na katerem lahko sodelujejo učenci osnovnih šol (9 do 14 let) in dijaki srednjih šol (15 do 19 let). RoboCupJunior Ples je razred svetovnega robotskega tekmovanja, pri katerem je tekmovalna naloga zastavljena najbolj odprto in zato nudi obilo možnosti za ustvarjalno izražanje in združevanje tako različnih področij kot sta robotika in umetnosti. Pravila tekmovanja se vsako leto malo spremenijo. Naloga ekipe je, da pripravi nastop, ki traja od 1–2 min, v katerem morajo obvezno nastopati roboti. Za izvedbo nastopa imajo ekipe na voljo oder velikosti 6 m x 4 m s projekcijskim platnom za multimedijski del predstavitve. Nastop lahko sodi v eno od dveh zvrsti in sicer med plesne nastope ali med gledališke nastope. Pri plesnem nastopu se ocenjuje izvirnost plesa in usklajenost gibanja robotov in nastopajočih članov ekipe z glasbo. Pri gledališkem nastopu pa se ocenjuje izvirnost zgodbe in način pripovedovanja zgodbe ter predstavitev dogajanja. Pri vseh nastopih se ocenjuje tudi zabavnost, scena in oblačila nastopajočih. Pomembna pa je tudi tehnična ocena nastopa, ki zajema tehnično zahtevnost zgradbe in programiranja robota. Končna ocena nastopa se tvori enakovredno iz ocene umetniškega dela nastopa in tehnične ocene.

http://www.robobum.uni-mb.si

http://www.rcj.robocupjunior.org

Dr. Suzana Uran je profesorica asistentka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru; dejavna je na Inštitutu za robotiko in v Laboratoriju za kognitivne sisteme v mehatroniki. Zanima jo predvsem področje robotike in upravljanja robotskih mehanizmov, kot tudi teoretično in praktično proučevanje dinamike in kinematike robotskih sistemov ter robotsko vodenih krmilnikov.