krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX 2015
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40
Festival 7.−9. oktober
Razstava 7.−23. oktober
Odpiralni čas razstave
tor. − sob.: 16.00 do 20.00

Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

četrtek, 9. 10. (11.00–12.30)

Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje Fakultete za strojništvo se predstavlja z izdelki, ki so nastali v študijskem letu 2014/15 v okviru Raziskovalno-inovacijskega centra za design in oblačilno inženirstvo. Ker je leto 2015 leto svetlobe, Maribor pa je bil s svojimi značilnimi arhitekturnimi podobami študentom navdih pri oblikovanju, so nastale konstrukcije svetil. Svetila skozi sloje naravno obarvanih povojev, ovitih čez ogrodja prepoznavnih arhitektur Maribora z igro svetlobe izražajo drugačen odsev našega mesta.
Svetloba je bila uporabljena tudi posredno v funkciji zagotavljanja boljše vidnosti. Za ta namen so bila razvita oblačila z vgrajeno nosljivo tehnologijo, LED diodami, ki samodejno zasvetijo v temi, in modulom za globalni sistem pozicioniranja GPS (Global Positioning System), ki omogoča večjo vidnost otroka in informacije o gibanju. Otrok bo z nosljivo računalniško tehnologijo, vgrajeno v oblačilo, viden na cesti, lažje ga bo najti v temi ali če se oddalji oziroma izgubi.
Power point predstavitev, ki spremlja razstavljena dela, bo prikazala še rezultate številnih drugih projektov, ki jih na fakulteti realiziramo v sodelovanju z različnimi naročniki ter v okviru številnih mednarodno odmevnih projektov.

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, v okviru katere deluje Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje, je izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za odličnost izobraževanja na področju inženirskih ved in povečevanje znanja s pomočjo temeljnih in aplikativnih raziskav. Prispeva k razvoju znanosti, tehnološkemu napredku gospodarstva in družbenega okolja in je tesno povezana z mednarodnim izobraževalno – raziskovalnim prostorom. Spodbuja mednarodno izmenjavo študentov in zaposlenih ter aktivno sodelovanje v mednarodnih društvih, mrežah in projektih.

(besedilo Sonja Šterman)