krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX 2015
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40
Festival 7.−9. oktober
Razstava 7.−23. oktober
Odpiralni čas razstave
tor. − sob.: 16.00 do 20.00

LIO Lab – dizajn v Mariboru, 
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

petek, 9. 10. (11.00–12.30)

Dizajn v Mariboru

Študijski program 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, omogoča študentkam in študentom študij dizajna (od industrijskega, produktnega do unikatnega), ki temelji na oblikovalski metodi od znotraj navzven. Metoda, ki smo jo avtonomno razvili v preteklih osemnajstih letih, se je izkazala za izjemno učinkovito, saj v največji možni meri integrira umetniško kreativnost z znanstvenimi metodami iz strojniške prakse, ki jih vpeljuje na različnih stopnjah oblikovalskih procesov v samo bistvo-jedro izdelka-naprave.

Več o študiju dizajna na: http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=813

LIO Lab (Laboratorij za inženirsko oblikovanje) na UM-FS pa predstavlja še dodatno laboratorijsko obliko organiziranosti, ki omogoča projektno delo študentom, individualno ali v obliki timskega dela. Študenti lahko delajo na različnih projektih skozi oblike obvezne prakse ali kot posamične projekte v okviru študijskih obvez za pridobivanje praktičnih izkušenj, novih znanj na področjih novejših tehnologij načrtovanja in izdelave, ki v splošnem še niso dovolj razširjene v našem okolju. Hkrati je študentom omogočeno vstopiti tudi v projekte, ki se izvajajo neposredno za gospodarske organizacije, kar jih še dodatno oplemeniti z izkušnjami iz realnosti tržnega gospodarstva. V laboratoriju razpolagamo z različnimi vrstami programske in strojne opreme za 3D modeliranje, 3D digitalizacijo (White light skening), fotogrametrijo, laserski razrez, 3D tisk (FDM in SLS) itd.

V organizacijskem smislu prakticiramo delo v LIO LAB-u na dveh stopnjah in sicer:

1. prvo stopnjo predstavlja laboratorijska pripravljalnica za študente LIO LAB – 3D Inkubator. V tem sklopu usposabljanja se študentje seznanijo s strojnimi in programskimi orodji, ki jih ima LIO LAB na razpolago in se vpeljejo v oblikovalski delovni proces.

2. drugo stopnjo predstavlja nadgradnja laboratorijskega dela LIO LAB – 3D generator, kjer študentje sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju projektov za gospodarstvo. Vodja laboratorija organizira projekte, študentje pa jih izvajajo v več variantnih izvedbah, po delih ali v celovitosti, vendar se v končni projekt vključi le tiste rešitve, ki jih sprejme naročnik in za katere lahko prevzame odgovornost podpisani vodja projekta. Projektne variante so pa hkrati odlična podlaga za opravljanje določenih študijskih obveznosti, ki jih lahko študent uveljavi v okviru različnih študijskih predmetov. Študentje-člani LIO LAB 3D generatorja izvajajo tudi vpeljevanje mlajših članov inkubatorja in se s tem učijo soustvarjati delovne odnose in pripravljati sodelavce na skupno delo, spoznavajo drug drugega in njihove sposobnosti, se učijo samostojno organizirati glede na vrsto problematike, ki jo imajo v obravnavi itd.

2015 1007 Dizajn+LIO Lab-all

Uvodno informacijo pripravil: Vojko Pogačar, vodja LIO Lab
Predstavitev študentskih projektov pripravila: dr. Andrej Skrbinek in Vojko Pogačar
Demonstracija na MFRU: Andrej Cupar