krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX 2015
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40
Festival 7.−9. oktober
Razstava 7.−23. oktober
Odpiralni čas razstave
tor. − sob.: 16.00 do 20.00

ODDELEK ZA LIKOVNO UMETNOST, 
Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

petek, 9. 10. (11.00–12.30)

Študij izobražuje likovno nadarjene študente, ki želijo razvijati lastno likovno senzibilnost, spoznati bogastvo likovne tovrstnosti v preteklosti ter se usposobiti za odgovorne in ustvarjalne pedagoge. Oddelek likovne umetnosti je enopredmetni študij, ki izobražuje likovne pedagoge za osnovno in srednjo šolo. Študij temelji na aktivnem likovno-ustvarjalnem delu in razumevanju likovnih zakonitosti ter razvijanju sposobnosti za posredovanje teh zakonitosti otrokom in mladostnikom na vseh stopnjah izobraževanja.

Predstavitev: Matjaž Lenhart in Nina Pufič